Kvinna! Liv! Frihet! /Woman! Life! Freedom!

Befolkningen i Iran reser sig mot regimens systematiska förtryck av kvinnor och flickor i landsomfattande protester.

Protesterna började efter begravningen av Mahsa Amini. Hon dog den 16 september efter tre dagar i fångenskap – fängslad av landets moralpolis för att hon knutit sin slöja på fel sätt. Mahsa Amini var 22 år gammal.

Demonstranterna kämpar för yttrandefrihet och för frihet från religiöst tvång. De bemöts av urskillningslöst våld från Irans religiösa diktatur.

Scen & Film fördömer regimens våld mot de som protesterar mot förtrycket och vi står i solidaritet bakom alla de kvinnor och män som uttrycker sin avsky för diskrimineringen av kvinnor i Iran och överallt i världen.

Vi vädjar till regimen i Iran att hörsamma demonstranternas appell,

Kvinna! Liv! Frihet!


Woman! Life! Freedom!

Today, the people of Iran are rising up against the regime’s systematic oppression of women and girls in nationwide protests.

These protests began after the funeral of Mahsa Amini, who died on September 16 after three days in captivity – jailed by the country’s morality police for tying her veil incorrectly. Mahsa Amini was 22 years old.
The protesters are fighting for freedom of speech and for freedom from religious coercion. They were met with indiscriminate violence from Iran’s religious dictatorship.

Scen & Film condemns the regime’s violence against those who protest against such oppression, and we stand in solidarity with all the women and men who are now expressing their revulsion to the persistent discrimination against women in Iran and everywhere in the world.

We appeal to the regime in Iran to heed the protestors’ call,

Woman! Life! Freedom!