Kvinnors rättigheter på agendan i Madrid

Teaterförbundet är medlem i flera globala organisationer som samlar fackföreningar från hela världen. En av dem är UNI-MEI som bland annat organiserar filmarbetare.

På bilden syns Eleonor Fahlén, Teaterförbundet för scen och film, Kelly Wood och Fiona Donovan från MEAA Australia (Media Entertainment and Arts Association).

I veckan har UNI-MEI Global Womens Working Group samlats i Madrid. Ordförande är Eleonor Fahlén, Teaterförbundets regionala skyddsombud på filmområdet.

Arbetsgruppen består av kvinnor från olika länder som ges en möjlighet till öppna samtal i slutna rum, där erfarenheter, problem och även goda exempel utbyts.

Arbetsgruppen driver också olika projekt, som att analysera fackförbundens medlemstidningar, webbsidor och annat förbundsmaterial för att se hur stort utrymme kvinnor får i bild och text.

De har också undersökt kvinnors representation i förbundsstyrelser och delegationer, för att identifiera vilka organisationer som lever upp till UNI:s mål om att minst 40% av representanterna ska vara kvinnor.