Låg löneökning för konstnärer

Konstnärers inkomster har stigit 4 procent under de senaste tio åren. Det är avsevärt lägre än den övriga befolkningen, vars genomsnittliga löneökning ligger på 18 procent. Samtidigt får konstnärerna allt färre bidrag och allt mindre a-kassa.

Det visar Konstnärsnämndens nya rapport ”Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation” som har analyserat förutsättningarna för konstnärer i Sverige.

– Rapporten belyser med all tydlighet hur situationen ser ut för våra medlemmar. Det är helt oacceptabelt att yrkesverksamma i vår bransch ska ha sämre förutsättningar än övriga arbetsmarknaden. Nu krävs det att våra politiker tar detta på allvar, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Rapporten visar också att allt fler konstnärer har startat eget företag. Siffrorna i rapporten visar tydligt att de med eget företag har lägre inkomster än andra. Det har också medfört att konstnärer inte kan ta del av de socialförsäkringar som finns vid sjukdom och arbetslöshet. Andelen som fått a-kassa har minskat från 30 procent till 12 procent mellan 2004 och 2014.

Konstnärsnämndens rapport omfattar konstnärer inom områdena bild, form, dans, film, musik, teater och ord. Rapporten bygger på SCB:s uppgifter om 29 000 konstnärers inkomster, utbildning och bakgrund med mera.