LAS-förhandlingarna strandade

I onsdags strandade förhandlingarna mellan PTK, där Teaterförbundet ingår, LO och Svenskt Näringsliv. Parterna har bland annat förhandlat om anställningstrygghet, omställning och kollektivavtalad A-kassa. Parterna hade satt 30 september som sista förhandlingsdatum. Regeringen vill dock att facken och arbetsgivarna ska fortsätta att förhandla om arbetsrätten, om parterna är villiga att göra det.

– Parterna hade kommit långt i förhandlingarna, men lyckades inte ro avtalet i hamn. Det som till slut låg på bordet innebar försämringar av anställningstryggheten som inte kunde accepteras, säger Simon Norrthon, förbundsordförande, Teaterförbundet för scen och film.

I Januariöverenskommelsen ingick tillsättandet av en utredning om LAS-bestämmelserna, som presenterades i juni. Utredningen föreslog bland annat ändringar i regelverken kring uppsägning av personliga skäl och turordningsregler, liksom ändrade förutsättningar för kompetensutveckling. Det har tidigare sagts att om parterna inte kommer överens ska utredningens förslag genomföras.

– Vi är starkt kritiska till utredningens förslag, då den inte hållit sig till uppdraget att bibehålla balansen mellan parterna. Utredningens förslag är i hög grad till arbetsgivarnas fördel, och skulle försvaga arbetstagarnas ställning på en övergripande nivå. Vi vill inte se en politisk inblandning i de frågor som facken och arbetsgivarna är bäst lämpade att komma överens om på sina respektive områden. Fortsatta förhandlingar mellan parterna i frågor om turordning och omställning är enda vägen fram, säger Simon Norrthon.

Utredningen är ute på remiss, och sista datum för remissvar är 26 oktober.

Foto: Thomas Miesler