LAS-utredningen skapar obalans mellan parterna

I dag presenterades den statliga utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” som föreslår förändringar i LAS, Lagen om anställningsskydd – en del av överenskommelserna i förra årets januariavtal. Utredningen föreslår bland annat ändringar i regelverken kring uppsägning och företrädesrätt, liksom ändrade förutsättningar för kompetensutveckling.

– Det är viktigt att lagstiftningen även fortsatt ger ett starkt skydd för den anställde, men om reglerna behöver anpassas så ska det göras av parterna. Det är vi som kan vår bransch bäst och parterna har redan gjort flera branschspecifika lösningar i kollektivavtalen för att möta scen- och filmområdets behov, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– De förslag som utredningen presenterar försvagar arbetstagarnas ställning på en övergripande nivå, och med en redan osäker arbetsmarknad riskerar det att ge negativa konsekvenser för våra medlemmar.

– Utredningens förslag är i hög grad till arbetsgivarnas fördel, vilket kommer att rubba maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter och minska möjligheterna till konstruktiva förhandlingar framöver, säger Simon Norrthon.

Parterna är PTK (där Teaterförbundet ingår), LO och Svenskt Näringsliv. Förhandlingarna kommer att återupptas i mitten av augusti. Förhandlingarna avbröts i december för att lämna plats åt avtalsförhandlingarna, som i sin tur sköts upp till hösten på grund av coronapandemin.

Tre partsgemensamma arbetsgrupper har arbetat med frågorna om anställningsskydd, omställning och a-kassa sedan årsskiftet och dessa arbetsgruppers material/resultat ska ses som underlag till förhandlingarna som drar igång efter sommaren.