Lathund för auditionförfarande

Den här lathunden beskriver hur en auditionprocedur går till från början till slut, från förberedelse hos produktionsteamet till efterarbetet innan repetitionsstart. Det finns också med en beskrivning av skådespelarens förberedelse, även om den är mer individuell till sin art.

Projektet att ta fram lathunden gjordes i samarbete mellan Svenska Regissörsföreningen, Teaterförbundets skådespelaravdelning och Teateralliansen. Inom projektet hölls sex workshops i Malmö, Göteborg och Stockholm där skådespelare och regissörer deltog. Dagarna leddes av pedagogerna Debbie Seymour, huvudlärare i regi på London Academy of Music and Dramatic Arts och Dominic Rouse, skådespelare och ledare på LAMDA.

Temat för workshoparna var hur vi kan använda auditions i rollsättning och få ett öppet, kreativt och effektivt arbetssätt där flera får en rättvis chans att utvecklas och bli sedda. Ett första steg i ett förändringsarbete i hur vi ser på auditions och rollsättning i Sverige.

Anteckningarna är sammanställda av Suzanna Dilber.