Ledarskapsutveckling för regissörer

Under våren arrangeras ett program i ledarskapsutveckling för regissörer, inom Kulturkraft Stockholm. Programmet har utformats av Svenska Regissörsföreningen tillsammans med Teaterförbundet och Svensk Scenkonst.

Programmet vänder sig till regissörer som vill utvecklas i sin roll som ledare i en konstnärlig process och innehåller bland annat fördjupningar i ämnen som kulturpolitik, arbetsrätt, arbetsmiljö, makt och normer inom scenkonsten och det personliga ledarskapet.

Sökande ska ha minst fem års erfarenhet av att arbeta som regissör, samt under de senaste fem åren ha satt upp minst fem professionella föreställningar, varav minst en på en scenkonstinstitution.

Programmet omfattar tio dagars utbildning under våren 2013.