Ljudboksavtal med Storyside klart

Teaterförbundet har för första gången tecknat ett avtal med ett ljudboksföretag, Storyside AB, gällande inläsning av kommersiella ljudböcker. Avtalet reglerar bland annat minimiersättningar till de skådespelare som gör inläsningarna.

–  Det är av stor betydelse att vi för första gången har fått ett avtal som reglerar villkoren på den kommersiella ljudboksmarknaden. Det betyder att våra medlemmar som läser in ljudböcker nu har fått avtalade minimiersättningar, säger Moa Alfvén, jurist på Teaterförbundets Rättighetsbolag, som har förhandlat fram avtalet.

I avtalet anges tre olika ersättningsnivåer, som sätts utifrån texternas svårighetsgrad.

Avsikten med avtalet är att slå fast minimi-nivåer för ersättningarna, inte att sänka de högre ersättningsnivåer som betalas ut till ljudboksinläsarna.

Under avtalsperioden kan frågan om royalty också tas upp i varje enskilt fall. Om inläsaren får royalty ska det stå med i det skriftliga avtalet. Teaterförbundet har dock yrkat på att royalty alltid ska utgå, och kommer att lyfta frågan på nytt i framtida förhandlingar.

Avtalet är tvåårigt och gäller 1 januari 2016 – 31 december 2017.

Teaterförbundet har sedan tidigare avtal med Medieföreagen för inläsare av talböcker för läshandikappade. De berörs inte av detta avtal.