Många ljuspunkter i höstmörkret!

I förra numret av AV Scen & film skrev jag om vår förvåning (och irritation) över att Teaterförbundet för scen och film inte getts några platser i de branschråd som Svenska Filminstitutet ska tillsätta. Branschråden är den möjlighet till större inflytande som signalerats från Kulturdepartementet, efter att det tidigare filmavtalet sagts upp. Att alla våra filmarbetare och skådespelare inte ”fanns på kartan” var minst sagt provocerande.
Desto roligare då att nu konstatera att Filminstitutet tänkt om!

De från början tre råden har utökats till fyra, och Teaterförbundet har plats för representation i tre av dessa. Det känns oerhört bra att vårt arbete för detta gav resultat. I skrivande stund pågår nomineringsarbetet i de yrkesavdelningar som är berörda, att föreslå personer i råden för ”Utveckling och produktion”, ”Spridning och visning” samt ”Filmarvsfrågor”. Första mötet är i december så det är snabba ryck!

Mer positivt: Teaterförbundet har i slutet av oktober sänt ut en enkät med frågor riktade till tv-området, främst till personer som arbetar med foto och ljud. Vi vill kartlägga och få information om arbetstider, arbetsmiljö och ersättningar. Och naturligtvis rekrytera fler nya yrkesgrupper. På fyra dagar hade mer än 500 personer svarat på enkäten. Det är unikt och talar sitt tydliga språk. Det blir grundläggande för vårt kommande arbete, tack alla!
I slutet av september hade FIA, den internationella organisationen för utövande konstnärer inom scen och film, sin 21:a kongress i São Paulo, Brasilien. Om jag inte hade snubblat och skadat min axel, hade jag varit där.

Nu fick jag stanna hemma och har därför bett vår förbundsdirektör Mika Romanus berätta, så här beskriver hon kongressen:
”I en globaliserad värld blir det allt viktigare att arbeta tillsammans med våra kärnfrågor. Årets kongress hade Acting for Diversity som tema, vilket tydliggör att frågor som är centrala i vårt förbund även står högt på agendan för förbund runt om i världen. Vid sidan av mångfaldsfrågor diskuterades även avtalsfrågor, egenanställning, säkerhet, karriärväxling och inte minst upphovsrätt. Det internationella arbetet ger möjlighet att utbyta erfarenheter, ta stöd av varandra och formulera gemensamma strategier. Det är ibland lättare att förstå att de små, svagare fackförbunden har behov av arbete på internationell nivå, men när man möts på detta sätt blir det väldigt tydligt att även de stora starka förbunden behöver den kollektiva kraft som internationellt samarbete ger. ”Tillsammans blir vi starkare”, är ledord som gäller inte bara på nationell nivå, utan är lika betydelsefullt ute i den stora världen.”

KARRIÄRVÄXLING FANNS MED på dagordningen i São Paulo. Glädjande här hemma är att den nya SOK stiftelsen startar sitt arbete den 1 november 2016. Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse har bildats för att ge stöd åt frivillig karriärväxling för konstnärliga yrkesgrupper som varit anställda på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner.

Till grund för SOK stiftelsen ligger ett kollektivavtal som tecknats mellan Teaterförbundet, SYMF och Svensk Scenkonst. Nu kan våra, framför allt dansare och sångare, få stöd, både ekonomiskt och rådgivande om man väljer att karriärväxla. Och det är ett bra avtal vi förhandlat fram!

Det finns ljuspunkter – nu när vi går mot den mörka årstiden.

ANNA CARLSON
ordförande