Med filmen i fokus

Under årets första månader äger en rad stora filmaktiviteter rum, som Göteborg International Film Festival, branschmässan GoKinema, barn- och ungdomsfestivalen BUFF och Tempo Dokumentärfilmfestival. Teaterförbundet finns på plats under samtliga evenemang – kom och träffa oss!

GoKinema äger rum 23-25 januari i Göteborg och innehåller en rad intressanta utställare och workshops för filmarbetare.

I samband med Göteborg filmfestival arrangerar Filmavdelningen inom Teaterförbundet ett seminarium om arbetsmiljö lördag den 25 januari kl 15, på Teater Uno. Missa inte det! Då delas även ett arbetsmiljöpris ut till en filmarbetare som verkat för att förbättra arbetsmiljön för filmarbetare.

Under Göteborg filmfestival delas även priset Startsladden ut till en lovande filmskapare. Teaterförbundet är en av organisationerna som står bakom priset. Här kan du läsa vilka filmer som är nominerade.

Tempo Dokumentärfestival i Stockholm och Barn- och ungdomsfestivalen Buffi Malmö äger rum i mars. Då kan du träffa Teaterförbundet under särskilda branschevenemang. Mer info om dessa träffar kommer senare.