Med rätt att vara intim

Tolv nya intimitetskoordinatorer examineras våren 2024. De går nu den första nordiska utbildningen i en profession som på kort tid har blivit hett efterfrågad i branschen.

Text: Jenny Damberg, Foto: Fanny Marika Jansson

Det var den egna osäkerheten som fick regissören och skådespelarcoachen Malin B. Erikson att för några år sedan anmäla sig till en helgutbildning i intimitetskoordinering i dåvarande hemlandet England.

– Jag kände att jag behövde verktyg. Som scenkonstregissör var jag dålig på att hantera intima scener. Av rädsla för att pusha skådespelarna i fel riktning tog jag i stället ett steg tillbaka och lät dem hantera det till stor del själva, berättar Malin B. Erikson.

Det började med en helg, men blev starten på en helt ny karriär. Malin B. Erikson är i dag Sag-Aftra-ackrediterad intimitetskoordinator och en av medgrundarna till The Intimacy Practitioners’ Guild (IPG), som bland annat utvecklat en standard för intimscener som används av många europeiska scener och produktionsbolag. Hon har även varit rådgivande vid framtagningen av Film & TV-Producenterna och Scen & Films Riktlinjer för intimscener – för film- och dramaproduktion.

– Det har gått fort. När jag kom tillbaka hem till Sverige 2019 var det ingen som ens visste vad en intimitetskoordinator gör. Jag brukar jämföra med en stuntkoordinator. I båda fallen gör man en riskanalys och lägger upp en planering. Man är en del av det kreativa teamet och ansvarar för att planera, koreografera och repetera de intima scenerna.

Praktiken är samtyckesbaserad och traumainformerad.

– Traumainformerad praktik innebär i korthet att integrera kunskap om trauma för att skapa en stödjande och trygg miljö. Med metoo uppmärksammades de här scenerna. Det har varit ett väldigt lotteri hur de har skötts: Bra, mindre bra, extremt dåligt eller rentav traumatiskt, säger Malin B. Erikson.

Tillsammans med finska kollegan Pia Rickman är Malin B. Erikson initiativtagare till Nordens första utbildning till intimitetskoordinator. Tolv personer från Norden och Baltikum har under sex månader, på deltid, lärt sig grunderna i intimitetskoordinering. Utbildningen avslutades med en veckas fysisk workshop i Göteborg i februari.

Danska Klaus Messerschmidt Hjuler, med en bakgrund som stuntman, skådespelare och filmregissör, är en av deltagarna. Utbildningen svarar mot ett behov han har upplevt.

– Både som stuntman, skådespelare och regissör har jag varit i situationer där jag gärna hade haft en intimitetskoordinator. Jag har varit stuntkoreograf på ett antal scener med simulerat sexuellt våld, där jag fått jobba både med fysisk våldskoreografi och med den psykologiska gränsöverskridande intimiteten.

Klaus understryker hur viktigt det är för alla inblandade att man är tydlig med varandras gränser. Både när han – som koreograf – ska be skådespelare röra varandras kroppar och när han själv har spelat våldtäktsmannen. Först då kan man arbeta fritt och positivt.

– Men det kan kännas väldigt jobbigt att hantera denna mycket sårbara och ganska privata sfär. Så det är värdefullt att det kommer någon som är proffs, som både kan bryta isen och guida skådespelarna konstruktivt och effektivt – och som har förberett alla detaljer med regissören och produktionen i förväg. Det ger sinnesro och sätter fokus på slutresultatet.

Att fördjupa sig i kommunikation, psykologi och genus/sexualitet har varit givande på flera olika plan, säger Klaus Messerschmidt Hjuler.

– Inte bara för att det är nödvändigt att vara mångsidig och inkluderande i det här yrket, utan också för att jag har vuxit som privatperson på vägen. Att lära sig om dessa saker innebär att du måste titta inåt och lära känna dig själv. Jag tycker också att det är intressant att jobbet som intimitetskoordinator är en av få positioner i en filmproduktion som i sin grundform handlar om att ta hand om andras välmående.

En annan blivande intimitetskoordinator är svenska Anna Magnusson. Som lärare på Balettakademiens musikalutbildning i Göteborg skapade hon 2021 en kursmodul kring intimscener, som utökats allt eftersom hennes egen kunskap fördjupats.

– Kombinationen av hantverk, kreativitet och mitt intresse för människor är det som dragit mig till det här ämnet. Det är en väldigt intressant skärningspunkt mellan konst och arbetsmiljö, säger Anna Magnusson.

Hur hoppas du kunna använda dig av utbildningen?

– Jag vill jobba som intimitetskoordinator inom tv, film och scenkonst, men också fortsätta som lärare och undervisa i arbetet med intimitet på scen på Balettakademien. Jag hoppas få bidra till att utveckla de utbildningar som finns inom scen och film. Det känns relevant att man får med sig det här som en färdighet som vilken som helst.


Utbildning i intimitet

Malin B. Erikson och Pia Rickman driver Nordic Intimacy Coordinators som, i samarbete med nordamerikanska Sag-Aftra-ackrediterade Intimacy Professionals Association, står bakom utbildningen.
Läs mer på www.nordicintimacy.com.

Deltagarna har en bakgrund inom film och tv och studerar sedan september 2023 cirka 10 timmar i veckan. Lektionerna hålls online med en avslutande veckas fysisk workshop.

 


Vill du läsa hela tidningen kan du läsa den på Mina sidor.