Medlemsavgiften 2014

Från den 1 januari 2014 höjs medlemsavgiften till Teaterförbundet med 5 kr/månad.

De nya avgifterna är följande:

Årsinkomst Månadsavgift
Högst 150 000 kr 195 kr
150 001 – 210 000 kr 255 kr
210 001 – 280 000 kr 280 kr
Över 280 000 kr 300 kr

För studerandemedlemmar (300 kr/år) och passiva medlemmar (55 kr/mån) är avgifterna oförändrade.

Medlemsavgiften grundas på din årsinkomst. Vill du ändra dina uppgifter gå in på Mina sidor