Förhandlingshjälp – upphovsrätt

Att skriva avtal som reglerar både lön och upphovsrättsliga ersättningar är inte helt enkelt.

Som medlem i Fackförbundet Scen & Film kan du få grundläggande rådgivning genom medlemsrådgivningen.

Är du även ansluten till Upphovsrätt Scen & Film kan du som upphovsperson eller konstnärlig utövare därtill få en utvidgad upphovsrättslig förhandlingshjälp. Upphovspersoner har rätt till fem timmars avgiftsfri förhandlingshjälp/juridisk rådgivning, medan utövare har rätt till tre timmar (kontrakten för utövare är i allmänhet mindre komplexa).

Erbjudandet gäller högst två produktioner per kalenderår. Därutöver erbjuds du denna hjälp till en fast timtaxa om 1 500 kronor.

Kontakta medlemsrådgivningen för mer information.