Medling mellan Teaterförbundet och dubbföretag

I förra veckan la Teaterförbundet ett konfliktvarsel mot de två dubbföretagen SDI Media och Dubberman. Medlingsinstitutet har därefter utsett en medlare som nu har kallat parterna till medling under tisdag förmiddag.

Medlingsinstitutet är en central myndighet för medlingsverksamhet, som utser medlare vid varsel om stridsåtgärder. Parter som är kallade till medling är skyldiga att inställa sig.

Medlaren intervjuar båda parter och lägger sedan ett förslag till överenskommelse, eller uppmanar parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet.
Läs mer om Medlingsinstitutet på deras hemsida.