Meta vill använda dina verk och personuppgifter för att träna AI

Företaget Meta har gått ut med information om att bolaget gör ändringar i sin integritetspolicy. Förändringarna innebär att material och personuppgifter som användare lägger upp på plattformarna som ingår i Meta (till exempel Facebook och Instagram) kan användas av Meta för att träna och utveckla AI. Policyn börjar gälla den 26 juni 2024. Du som användare har dock en möjlighet att invända mot sådan användning!

Invända mot användning av personuppgifter som Meta fått från någon annan än dig

Du har rätt att invända mot att din personliga information som Meta fått från tredje part används för att utveckla Metas AI-modeller:

Gör så här:

  1. Gå in på https://www.facebook.com/privacy/genai
  2. Scrolla ner till rubriken ”Integritet och generativ AI” och klicka på texten/länken ”Ta reda på mer och skicka begäranden här”. Välj sedan det alternativ som bäst beskriver din begäran.

Invända mot användning av material du laddat upp på Facebook eller Instagram

Du har även rätt att invända mot att information som du har delat i Metas produkter eller tjänster används för att utveckla Metas AI-modeller. Det finns ett annat formulär för att göra en sådan invändning men Meta garanterar inte att de kommer att godkänna invändningen. När du gör invändningen måste du motivera dig och berätta hur Metas behandling påverkar dig.

Gör så här:

  1. Gå in på Instagrams eller Facebooks respektive integritetspolicy:

https://privacycenter.instagram.com/policy/

https://www.facebook.com/privacy/policy/

  1. Klicka på texten/länken ”rätt att invända” och scrolla ner till avsnittet där du fyller i begäran. I rutan ”Berätta hur behandlingen av information påverkar dig” fyller du i en text där du skriver att du inte vill att din information används för AI-träning. Nedan är ett exempel på sådan text.

Jag invänder härmed mot att mina personuppgifter och mina verk som finns i någon av Metas produkter används för att utveckla och träna AI. Som kreatör och konstnär har jag ett starkt intresse av att min information, däribland mina bilder och filmer, inte används för att utveckla AI hos Meta. Jag anser att användningen innebär ett intrång i min upphovsrätt och kan medföra ekonomisk förlust och andra ekonomiska nackdelar för mig. Mitt intresse av skydd för mina personuppgifter och andra intressen, rättigheter och friheter måste anses väga tyngre än eventuella motstående intressen. Jag förbehåller mig härmed mina rättigheter enligt 15 a § upphovsrättslagen, vilket alltså innebär att mina verk inte under några omständigheter får användas för att utveckla eller träna AI hos Meta. Jag är av uppfattningen att inskränkningen för text- och datautvinning i 15 a § upphovsrättslagen inte omfattar rätten att använda verk för att träna generativ AI, men är medveten om att den åsikten inte delas av alla. För att undvika oklarheter förbehåller jag mig därför uttryckligen ovan nämnda rättigheter.” 

Om Meta inte beviljar din begäran är du som medlem i Scen & Film välkommen att höra av dig till medlemsrådgivningen för juridisk rådgivning.

Medlemsrådgivning
Telefon: 08-441 13 00
Mejl: medlemsradgivning@scenochfilm.se