Missförhållanden på Kulturhuset Stadsteatern

I en tidningsartikel har ett stort antal anställda vittnat om grava missförhållanden på arbetsplatsen Kulturhuset Stadsteatern, med maktmissbruk och trakasserier från en hög chef.

Ägaren Stockholm stad tillsatte omedelbart en intern utredning, där de som har något att berätta uppmanas kontakta personaldirektören i Stockholm stad eller Kulturhuset Stadsteaterns HR-chef.

– Vi välkomnar en utredning, men det är anmärkningsvärt att den sköts internt. Här krävs en extern och oberoende utredning om den ska upplevas som trovärdig, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Stockholm stad och Kulturhuset Stadsteatern har uppmanat personalen att inkomma med sina berättelser senast på fredag.

– Det är olyckligt att det ska ske med så snäva tidsmarginaler. Utredningen måste också ta hänsyn till alla de frilansare som inte just nu arbetar på teatern, både teknisk, administrativ och konstnärlig personal, säger Anna Carlson.

– Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha en bra och säker arbetsmiljö, där människor vågar anmäla missförhållanden. I och med #Metoo-rörelsen har intensiteten i det arbetet stärkts och en omfattande förändring måste till, säger Anna Carlson.