Missriktad protest mot urholkade anslag

Teaterförbundet och Teatercentrum inledde i april förhandlingar, då det tidigare kollektivavtalet för de fria professionella teatrarna har löpt ut.

Teatercentrums förhandlare gav vid det första mötet det överraskande beskedet att man inte ville teckna något nytt löneavtal. Detta eftersom de fria professionella teatrarna inte kan höja lönerna, på grund av den fortgående urholkningen av anslagen.

Teatercentrum har nu återkommit och meddelat att man vill förhandla om ett nytt avtal men att det inte kan tecknas utan att parterna gemensamt tar fram en offensiv strategi för hur bidragen till den fria professionella teatern ska öka.

– Vi välkomnar att Teatercentrum nu vill återuppta förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Teaterförbundet har länge påtalat att den fria professionella scenkonsten är underfinansierad, och arbetar aktivt för en förändring av detta. Att möta urholkade anslag med urholkade löner är dock inte rätt väg att gå, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

Här kan du läsa Teaterförbundets brev till Teatercentrum i frågan.