Missvisande kulturstatistik

I dag lämnade Myndigheten för kulturanalys över sin årsrapport till regeringen. Rapporten innehåller analyser och statistik över Kultursverige. I den återges redan tidigare publicerad statistik över utvecklingen av samhällets utgifter för kultur.

I denna står att samhällets kulturutgifter har ökat med nästan 25 % i fasta priser från 2000 till 2011. Som Teaterförbundet tidigare har pekat på ger denna siffra en missvisande bild av den faktiska utvecklingen.

Om man avgränsar sig till den kulturbudget som kulturministern har ansvarat för sedan 2006 har de statliga anslagen till kulturpolitikens kärnområden urholkats med 13-14 %

Den främsta orsaken är att man inte har räknat upp anslagen med den faktiska ökningen av lönekostnader.