Möjlig lösning i dubbkonflikten

Dubberman är nu inne på sin sjätte vecka. De förhandlingskontakter som pågått innebär att det nu finns ett avtal som både Teaterförbundet och de båda företagen är beredda att skriva på.

Avtalet innebär en lönehöjning på i genomsnitt drygt 4 procent för de kommande två åren. Därefter ska regelbundna löneförhandlingar ske, som på andra delar av arbetsmarknaden.

Men Dubberman och SDI Media säger sig inte kunna skriver på något avtal innan Teaterförbundet har en total kollektivavtalsreglering av hela dubbmarkanden. Det är ett orimligt villkor som bara förlänger konflikten.

SDI Media och Dubberman är tillsammans med Eurotroll, där det redan finns ett avtal, de stora aktörerna på dubbområdet. Därutöver finns ytterligare några mindre aktörer som förbundet har avtal med. Genom ett avtal med även Dubberman och SDI Media omfattas mer än 95 procent av dubbmarknaden av kollektivavtal.

Teaterförbundets mål är att få ett branschavtal för hela dubbmarknaden. Därför pågår förhandlingar med ytterligare aktörer, som till exempel dubbningsföretaget Eskimo Avenue i Göteborg. Teaterförbundet kommer att vidta alla åtgärder, inklusive konfliktåtgärder, för att få en heltäckande avtalsreglering.

För att sammanfatta: Teaterförbundet är redo att skriva under det avtal vi är överens om med SDI Media och Dubberman, och avbryta våra konfliktåtgärder. Konfliktåtgärderna fortsätter dock tills Dubberman och SDI Media har skrivit på ett avtal med Teaterförbundet.

Intill dess uppmanar vi alla att fortsätta att visa den solidaritet som är grunden för att vi ska få ett skäligt avtal för våra medlemmar.