Möjligt ompröva beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid

Stockholm stad har under året ändrat reglerna för barnomsorg på kvällstid. Det blev inte längre möjligt att få barnomsorg i hemmet på kvällstid, utan barnen hänvisades till så kallade Nattis.

Stockholm stad har under året ändrat reglerna för barnomsorg på kvällstid. Det blev inte längre möjligt att få barnomsorg i hemmet, utan barnen hänvisades till så kallade Nattis.

Detta väckte stora protester bland de yrkesgrupper som repeterar på dagtid och spelar på kvällstid. De skulle i praktiken få hämta sina barn på Nattis för att lämna dem på förskolan på dagtid.

Efter att flera yrkesverksamma har uppmärksammat Stockholm stad på frågan, har kommunfullmäktige nu meddelat att de personer som tidigare har fått avslag på sin ansökan om barnomsorg i hemmet kan skicka in en ansökan om omprövning.

Skicka eller mejla din ansökan till
ob.utbf@stockholm.se

Utbildningsförvaltningen
Förskoleavdelningen
Box 22049
104 22 Stockholm