Mot en bättre arbetsmiljö i tv-branschen

Scen & Film och Journalistförbundet träffade i veckan representanter från fyra av de största kanalerna för att diskutera hur arbetsvillkoren och arbetsmiljön kan förbättras i tv-branschen. Medverkade gjorde Discovery, NENT Group, SVT, och TV4, som är de största beställarna av tv-program.

Tidigare i år uppmärksammades brister i arbetsmiljön inom så kallad reality-tv. Under mötet diskuterades bland annat vilket ansvar kanalerna har för att arbetsmiljön och villkoren ska vara godtagbara. Alla kanaler underströk att det är något som är önskvärt och eftersträvas. Frågan är hur det ska göras för att få verklig effekt.

– Vi är glada att vi har inlett denna diskussion med kanalerna, då det är viktigt att vi har en gemensam problembild av hur situationen ser ut. Därefter kan vi gemensamt arbeta för att förbättra villkoren för tv-arbetarna. Där finns en hel del att göra. Nu gäller det att dra upp strategier för att nå dit, säger Simon Norrthon, ordförande för Scen & Film.

De medverkande diskuterade möjligheten att starta ett branschråd bestående av kanaler, producenter och fackliga representanter, som kontinuerligt diskuterar frågor och driver förändring.

Scen & Film har tidigare i år också träffat representanter från ett par stora produktionsbolag tillsammans med Film- och TV-Producenterna för att diskutera hur arbetsmiljön och arbetsvillkoren kan förbättras.