Möte om evenemangsnäringen på Tele2 Arena

Evenemangsnäringen har drabbats hårt av den pågåendepandemin, då inga event har kunnat genomföras på grund av restriktionerna. Företagen har står utan intäkter och många av Teaterförbundets medlemmar står utan arbete och försörjning, då eventbranschen är en viktig arbetsgivare.

Nätverket för evenemangnäringen Foto: Johan Jeppsson

Under sommaren har branschen skapat ett nätverk som gemensamt arbetat för att uppmärksamma politiker och myndigheter på den svåra situation som evenemangsnäringen befinner sig i och vilken betydelse det får för samhället.

Nätverket bjöd på tisdagen in riksdagspolitiker från kultur-, finans-, närings- och arbetsmarknadsutskotten till Tele2 Arena för att diskutera möjliga vägar framåt. Målet är att branschen ska kunna dra igång sin verksamhet så snart det är möjligt.

Under mötet underströks att evenemangsnäringen är en stor och viktig näring med stor betydelse för turismen och besöksnäringen, som skapar ett stort antal arbetstillfällen.

Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film deltog i mötet och sa:

– Utöver förlängda generella krisstöd, krävs kraftfulla fortsätta stöd till hela kultur, media och evenemangsnäringen som idag tvingas stå still. Både till arbetsgivare, arrangörer och produktionsbolag för att rädda jobb och undvika konkurser, samt till enskilda frilansande utövare, upphovspersoner, tekniker och andra vars hela arbetsmarknad satts på paus.

– Ett förlängt riktat stöd till kulturen måste också nå alla tekniker, tillverkare och designers som inte räknas som konstnärligt yrkesverksamma. Kulturarbetsmarknaden är ett ekosystem med mängder av yrkesfunktioner som alla behövs och har rätt till stöd.

– Kultur och eventarbetsmarknaden domineras av frilansare som är visstidsanställda eller små- och egenföretagare. Att ha enskild firma är sällan något man har vid sidan om en tillsvidareanställning, det är ofta en förutsättning för att kunna åta sig uppdraget. Det är avgörande för vår näring att de enskilda företagarna ges jämlika förutsättningar att överleva den här krisen.

– De med enskild firma måste långsiktigt ges bättre förutsättningar på svensk arbetsmarknad och de måste ges möjlighet att nyttja reglerna för korttidsarbete precis som de med aktiebolag. Det behövs omsättningsstöd med lång beräkningstid som grund eftersom intäkterna är så ojämna och ledtiderna är långa.

– Stöden behövs nu och de kommer behövas en tid framöver, åtminstone in på nästa år. Alla departement måste samverka för att inte återstarten ska bli svårare och trögare än den behöver bli. Vi önskar att regeringen presenterar en långsiktig plan för hur Sveriges kulturliv ska ta sig igenom den här krisen. Vi är gärna med i en dialog om hur en sådan strategi ska utformas.

Nätverket för evenemangsnäringen har tagit fram en rapport över konsekvenserna för branschen, Evenmangsnäringen i fritt fall,  som kan laddas ner här.