Möte om filmavtalet på Kulturdepartementet

Sveriges Filmregissörer mötte Bo-Erik Gyberg och Anna-Karin Adolfsson på Kulturdepartementet den10 mars 2014.

Nu pågår samtal och diskussioner om hur det kommande filmstödet skall se ut. Vårt nuvarande filmavtal är ett finansieringsavtal och det går ut sista december 2015. Det innebär att vid årsskiftet 2014/2015 borde det finnas ett nytt förslag.

Bo-Erik Gyberg tidigare rektor på Stockholm Dramatiska Högskola har fått i uppdrag av Kulturdepartementet att se över filmavtalet. Han för samtal med de nuvarande filmavtalsparterna och andra intressenter. Håkan Bjerking och Christina Olofson från Sveriges Filmregissörer träffade Bo-Erik Gyberg och Anna-Karin Adolfsson.

Bo-Erik vill arbeta fram en ”kartbild” av hur det ser idag under det nuvarande filmavtalet. Senare i vår skall han redovisa vad han har kommit fram till för den politiska ledningen, det vill säga kulturministern och statssekreteraren.
Vi beskrev hur vi ser på filmstödet till svensk film idag och hur vi vill se ett filmstöd framöver.

Det blev ett samtal som tog upp en mängd av våra frågeställningar. Här följer några av dem vi framförde och talade om.

Upphovspersonerna måste få ett verkligt inflytande på utformningen av filmstödet och ett inflytande på ett autonomt Filminstitut. Vi talar för all slags film och anser att den digitala utvecklingen är av stor betydelse för hur filmerna distribueras och visas i hela Sverige.

Vi anser att automatstödet urholkar konsulenternas medel och måste tas bort. Konstnärligt risktagande saknas och var finns satsningen på originalmanus? Bo-Erik ställde frågan om det skall finnas ett särskilt stöd för originalmanus, vilket vi tycker är ett bra förslag.

Hur kan regissören uppnå kontinuitet i sitt arbete? Vårt förslag är att det skall finnas stipendier som regissören kan söka för att kunna utveckla olika slags projekt på egen hand. En summa på 1-2 miljoner kronor, som kan delas ut till 3-5 regissörer per år.

Konstellationsstöd istället för oberoende producentstöd, det vill säga att ge utvecklingsmöjligheter till en grupp av till exempel regissör, manusförfattare, producent eller skådespelare/ fotograf.

Ytterligare en viktig faktor i filmstödet är att det finns transparens, det vill säga att stiftelseformen som styr filmstödet borde tas bort. Idag ägs fler och fler av produktionsbolagen av de stora multinationella bolagen. Vilken betydelse får det för vilka filmer och vilka berättelser som produceras?

Bo-Erik Gyberg frågade hur vi ser på en förlängning av avtalet. Det är inget vi ropar hurra för och om det blir en förlängning anser vi att automatstödet måste försvinna.

Christina Olofson / Håkan Bjerking