Möte om upphovsrätt på Justitiedepartementet

Scen & Film deltog  i den delegation från Klys som träffade Lars Westbratt, statssekreterare på Justitiedepartementet, i mitten av januari.

Under mötet framfördes Klys-organisationernas syn på förslaget till genomförande av EU:s upphovsrättsdirektiv, det så kallade DSM-direktivet. Klys underströk att förslaget behöver utvecklas för att leva upp till direktivets intention att på riktigt skapa en bättre balans mellan de olika aktörerna på den upphovsrättsliga avtalsmarknaden och ge kulturskapare skäligt betalt för sitt arbete.

-Upphovsrätten är avgörande för att kulturskapare ska kunna leva på sitt arbete. Nu finns chansen att skapa bättre förutsättningar för alla kulturskapare att få ersättning när deras verk används i digitala miljöer. Vi hoppas att regeringen tar den chansen, säger Simon Norrthon, ordförande i Scen & Film.

Delegationen från Klys bestod av Simon Norrthon, ordförande i Scen & Film, Alfons Karabuda, ordförande i Skap, Paulina Holmgren, ordförande i Fotografernas förbund, Åsa Anesäter, jurist på Författarförbundet, Karin Inde, ordförande för Klys och Ulrica Källén, verksamhetsledare på Klys.