Möten på Folk och Kultur

I början av februari deltog Teaterförbundet i flera seminarier och möten under det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna, som arrangerades för tredje året i rad.

Mika Romanus och skådespelaren/forskaren Ellen Nyman intervjuades av kulturminister Amanda Lind under invigningsprogrammet . Samtalet rörde sig kring frågeställningen ”Hur ser vi till att alla kan ta plats i kulturen oavsett kön och samtidigt värna den fria kulturen?”. Samtalet handlade bland annat om konstnärers villkor, osäkra anställningsformer och tillfälliga kontrakt inom kulturområdet, och finns att se på regeringens webb-tv.

Under Folk och kultur hölls också ett öppet samtal inom ramen för Uppropet för den fria scenkonsten som förbundet driver tillsammans med Teatercentrum och Danscentrum. Mötet var välbesökt, drygt 60 personer deltog, en blandning av utövare, politiker, kulturadministratörer och representanter från myndigheter och organisationer, som diskuterade förutsättningarna för den fria scenkonsten.

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst arrangerade seminariet Försoning och det goda samtalet, ett samtal om försoning och reparativ rättvisa och hur dessa tankar och modeller kan användas inom scenkonsten. I samtalet diskuterades bland annat skillnaderna i begreppen förlåtelse och försoning. Medverkade gjorde Pontus Plaenge, Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst och Jan Olof Fors, präst som arbetat med försoningsarbete och metoden reparativ rättvisa.  Seminariet spelades in och kan ses här: