Motverka hot och hat – webbaserad vägledning

Konstnärsnämnden har lanserat en ny webbaserad information om hur man bör agera om man utsätts för olika former av hot och hat i sin konstnärliga verksamhet.

Illustration: Magnus Bard

Illustration: Magnus Bard

Vägledningen ger information om lagstiftning samt vart du kan vända dig om du utsätts för hot, våld, trakasserier och sexuella trakasserier, näthat och hatbrott i din verksamhet som konstnär. Vägledningen tar också upp hur du kan arbeta förebyggande. Syftet med vägledningen är att skapa en tryggare arbetsmiljö för konstnärer, som ju ofta har flexibla arbetssätt och yrkesroller.

Läs mer på Konstnärsnämndens hemsida.