Musik- och teaterbiblioteket nedmonteras

Statens musikverk har beslutat att skära kraftigt i budgeten för Musik- och teaterbiblioteket, ett av Europas största bibliotek för musik, teater och dans.

En nedmontering skulle innebära stora försämringar för det svenska musik- och teaterlivet och skulle även försvåra arbetet med att bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv, vilket är ett av Musikverkets uppdrag.

– När Drottningholms teatermuseum gick upp i det som nu är Statens Musikverk fanns stora förhoppningar om att detta skulle utveckla och bredda verksamheten. De nerskärningar som nu aviseras är ytterligare ett exempel på hur urholkningen av de statliga anslagen äventyrar centrala funktioner på kulturområdet, säger Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör.

I Musik- och teaterbibliotekets moderna samlingar finns noter för alla uppsättningar och genrer, litteratur om musik och teater, pjäsmanus och tidskrifter, skivor och filmer. Biblioteket har också flera hundra enskilda arkiv med unikt material efter personer och organisationer inom musik, teater och dans.

Musikaliska akademiens bibliotek grundades 1771 och har sedan dess fungerat som nationellt bibliotek på musikens område och är Sveriges enda offentliga musikaliska specialbibliotek. På samma vis grundades Drottningholms teatermuseum 1922 och dess bibliotek 1937. Dessa traditionsfyllda institutioner utgör idag Musik- och teaterbiblioteket och är en del av myndigheten Statens musikverk.