Musikerförbundet och SYMF varslar i dubbkonflikten

Musikerförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) har varslat om en sympatiåtgärd för Teaterförbundets medlemmar som är i konflikt med dubbföretagen Dubberman och SDI Media sedan den 26 april.

Varsel gäller en nyanställnings- och uppdragsblockad gentemot dubbföretagen och omfattar Musikerförbundets och Symfs medlemmar som erbjuds att arbeta med dubbning och dubbregi. Varslet träder för Symfs del i kraft den 29 maj och för Musikerförbundet den 31 maj.