Mycket arbete krävs inför det nya året!

EFTER BESÖK PÅ RIKSDAGENS KULTURUTSKOTT tillsammans med Sveriges Filmregissörer, Dramatikerförbundet och Oberoende filmares förbund (OFF), där vi förklarat att det är oerhört viktigt för oss som gör film att vi får ett statligt filmavtal med stark finansiering, blir jag uppringd av Kulturnyheterna. De vill prata med mig om löneskillnader mellan kvinnor och män inom filmen. En stor debatt har nu pågått i andra länder om skådespelare som har mycket olika löner beroende på kön. Jag uttalar mig och säger att det är föråldrat och kränkande, samt att ett stort problem är att det inte finns någon lönestatistik på området.

Jag får genast dels hejarop från dem som drabbats – men också protester från en producent som menar att Teaterförbundet har alla uppgifter att ta fram statistik. Sant är att alla filmproducenter som vi har avtal med skickar in gageuppgifter. Dessa ligger till grund för fördelning av upphovsrättsmedel men är inte tillräckliga för att kunna läsa av löneskillnader. Självklart ligger det ett ansvar på Teaterförbundet/för scen och film att få till stånd en bra och tydlig lönestatistik på området. Vi gör det gärna i samarbete med våra filmproducenter, som då behöver ge oss mer utförliga uppgifter. Ett viktigt arbete att ta tag i.

Teaterförbundet har också sen sist ordnat en mycket lyckad filmarbetardag tillsammans med Stockholms dramatiska högskola och Arbetsförmedlingen kultur media i Stockholm. Under en heldag gavs möjlighet för filmarbetare att mötas och diskutera arbetsformer och projekt. Låta sig inspireras av olika föredragshållare och samtalspartners. Självklart var det också många som valde att pitcha sin filmidé. Alla jag talade med var nöjda och det är verkligen viktigt att Teaterförbundet visar att vi också skapar dessa öppna mötesplatser.

Stockholm Filmfestival är avslutad och här fanns Teaterförbundet med i priset för bästa kortfilm, ”1 km film”. Vi deltar med stöd till filmarbetare bakom kameran vid inspelning av kommande film. Vi medverkar också på samma sätt när det gäller kortfilm i Göteborg, ”Startsladden”. Där ses vi i januari och vi planerar ett möte om mångfald i filmbranschen. Ett område där vi måste komma vidare i snabb takt. Svenska Filminstitutet har inbjudit branschen till ett samtal för att ta fram en ansvarsförklaring för att bredda mångfalden bakom och framför kameran. Teaterförbundet och Sveriges Filmregissörer finns med!

NÄR DET GÄLLER VÅRA INSTITUTIONER, som också är den största arbetsplatsen för alla våra frilansare, startar nu arbetet med ett nytt kollektivavtal. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars 2016. I slutet av november samlades alla lokalavdelningar tillsammans med den avtalsdelegation som förbundsstyrelsen utsett, för att ha en första genomgång av läget. I den budget som presenterades i september fanns inte mycket till uppräkning för institutionerna. Det är tydligt att staten vill frånta sig ansvaret när det gäller den regionala och lokala scenkonsten och låta kommuner, regioner och landsting överta en större del av finansieringen. Detta skapar oro och den organisation som samlar Länsteatrarna i Sverige har varnat för att man inte längre kan uppfylla de mål som är satta för verksamheterna.

Oron är också stor när det gäller framtiden för den fria scenkonsten. Ett arbete har påbörjats tillsammans med Dans- och Teatercentrum för att tillsammans utveckla vårt gemensamma ”Upprop för den fria scenkonsten.” Mycket arbete kommer att krävas när det gäller alla våra områden inom scen och film. Vi har medlemmar som engagerar sig för att stärka och utveckla, det känns riktigt bra!

ANNA CARLSON
ORDFÖRANDE