Nej till medlarbud på biografområdet

Teaterförbundet har sagt nej till medlarens bud på biografområdet. Värdet på det bud som lagts beräknas till 1540 kronor på tre år, vilket är för lågt. Ett varsel om blockad lades tidigare i veckan. Får vi inget nytt bud träder konfliktåtgärderna i kraft den 24 juni.

Under våren har Teaterförbundet och Medieföretagen förhandlat om ett nytt avtal för biografpersonal. Teaterförbundets utgångspunkt har varit att biografområdet, som är ett låglöneområde, ska ha samma löneökningar som motsvarande områden på den övriga arbetsmarknaden.

Konfliktåtgärderna är riktade mot SF Bio, och innebär en blockad mot mertid, övertid och mot nyanställningar.