Nödvändigt att se över den sjukpenninggrundande inkomsten

Regeringen meddelade i dag att de tillsätter en ny utredning som ska se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för att de bättre ska passa alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden.

Sjukförsäkringssystemet är anpassat efter dem som har en tillsvidareanställning, och fungerar dåligt för dem med andra anställningsformer, däribland konstnärer och kulturskapare.

– Det är inte rimligt att konstnärer och andra frilansare som är hänvisade till en arbetsmarknad med osäkra anställningar och uppdrag inte ska få ta del av de trygghetssystem och socialförsäkringar som är ett självklart skydd på övriga arbetsmarknaden, säger Simon Norrthon, ordförande i Fackförbundet Scen & Film.

– Pandemin har blottat allvarliga brister i trygghetssystemen för de som arbetar som visstidsanställda, egenföretagare eller kombinatörer. Scen & Film har länge kämpat för att trygghetssystemen ska anpassas för att möta upp den rörlighet som råder på kulturarbetsmarknaden, säger Simon Norrthon.

Utredningen ska också se över hur stipendier kan utgöra en grund för SGI och pensionen.

– Det är också viktigt att utreda hur stipendier kan ligga till grund för SGI och pension. Det svaga skyddet för konstnärer gör att viktiga konstnärskap tystnar i förtid och att den viktiga återväxten av kulturskapare exkluderar de som inte har ekonomiska förutsättningar att stå utanför trygghetssystemen, säger Simon Norrthon.

Syftet med utredningen är att modernisera systemet och öka tryggheten och förutsebarheten i systemet. Utredningen ska vara klar i april 2023, och särskild utredare blir Calle Nathanson, vd på Folkets Hus och Parker.