Nordiskt regimöte på Island

Under helgen 20-22 april samlades regissörer från hela Norden för att dra lärdom av varandras erfarenheter i det fackliga arbetet. Det kom att handla mycket om regissörens roll inom TV där producent och manus får allt större plats. Men också om hur vi säkrar royaltys och vad som engagerar oss mest just nu i vårt arbete.

Läs mer om dagarna i rapporten!