Nordiskt filmregissörsmöte i Danmark

I mitten av april deltog Sveriges filmregissörer från Teaterförbundet för scen och film i ett årligt möte med representanter från alla fem nordiska länder. Årets möte arrangerades av Danske Filminstruktører, och mötet ägde rum på museet Louisiana i Humlebaek.

De nordiska filminstitutens vd:ar var inbjudna för att diskutera hur filmen som konstform kan bevaras och utvecklas i framtiden, inte minst i tider då streamingbolagen får allt större makt över vad som produceras och i vilka format.

Temat för mötet var ”Varför blev jag filmregissör”, och en fråga som diskuterades var den obetalda arbetstiden. Sveriges införande av kvalitetsgarantin väckte stort intresse, och mötet redogjorde även för hur det ser ut på biografmarknaden i de olika länderna.

Nästa år står Norge värd för mötet.