Norge får en Skådespelar- och dansallians

Med Sverige som förebild har Norge nu fått en Skådespelar- och Dansallians, som till en början kommer att anställa tio skådespelare och tio dansare på två år, med möjlighet till ett års förlängning.

Den norska alliansen är en del i Kulturlyftet i Norge och är skapad för att förbättra kulturskaparnas levnadsvillkor. Också i Norge är kortvariga tidsbegränsade anställningar vanliga. Detta skapar ett behov av ett system som ger utövarna en kontinuerlig anställning.

– Alliansprojektet stöds av samtliga politiska partier. De skådespelare och dansare som har anställts är välrenommerade, har lång erfarenhet och innehar en varierad och hög konstnärlig kompetens, säger verksamhetsledaren Tone Øvrebø Johannessen.

Alliansen är ett pilotprojekt och finansieras av kulturdepartementet. Den ägs av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere och Norsk teater- og orkesterforening.

De svenska Teater-, Dans och Musikallianserna har tillsammans närmare 300 skådespelare, dansare och musiker anställda. Också de svenska allianserna är finasierade över kulturbudgeten och organiserade som aktiebolag med Teaterförbundet som en av delägarna. Till grund för verksamheten ligger kollektiavtal mellan bland andra Teaterförbudet och Svensk Scenkonst.