Norges skådespelarförbund i bojkott mot dubbföretag

Det norska skådespelarförbundet har inlett en bojkott mot dubbföretagen SDI Media och Dubbermans verksamhet i Norge. Bakgrunden är den sänkning av lönerna som de båda företagen genomförde för ett år sedan.

Syftet är att få en höjd timersättning och ett branschavtal som ger dubbarna anställningsavtal och en löneutveckling som ligger i nivå med den övriga arbetsmarknaden.

Teaterförbundet stödjer det norska förbundets bojkott. Om du blir erbjuden dubbjobb i Norge kontakta det norska förbundet direkt eller Teaterförbundets medlemsjour.

Här finns en länk till det norska förbundet webb-plats www.skuespillerforbund.no där du också kan läsa mer om bojkotten.

I Sverige hade Teaterförbundet under 2013 en sju veckor lång konflikt med SDI Medias och Dubbermans svenska verksamheter. De resulterade i att Teaterförbundet nu har avtal med samtliga större dubbföretag. Förhandlingar pågår om att utveckla dessa till ett gemensamt branschavtal.