Norrköping värd för nästa Scenkonstbiennal

Årets scenkonstbiennal i Malmö har avslutats, efter en vecka fylld av seminarier och föreställningar, samtal och möten. Nu börjar arbetet med nästa biennal, som kommer att äga rum i Norrköping i slutet av maj 2017.

Flera av Teaterförbundets yrkesavdelningar deltog i biennalen och ordnade flera välbesökta seminarier. Sångaravdelningen och musikalavdelningen hade ett samtal om vad som skiljer och förenar operasångare och musikalartister. Skådespelaravdelningen arrangerade seminariet Tystnadens kultur – den makt man har. Om hur skådespelare håller sin kreativitet, konstnärlighet och visioner vid liv.

Ett annat seminarium handlade om projektet ”Att gestalta kön” som diskuterade vad som hänt efter projektet som syftade till att öka genusperspektiv inom de konstnärliga utbildningarna. Den normkreativa arbetsgruppen hade en workshop ledd av Liv Elf Karlén, där deltagarna fick reflektera över hur man kan arbeta mer medvetet med normkreativa frågor.

Flera avdelningar passade också på att genomföra sina årsmöten under biennalen i Malmö.