Nu samarbetar vi för att rädda den fria scenkonsten!

”DEN HÄR FÖRESTÄLLNINGEN kan komma att förändra ditt liv”. Rösten hörs i den mörka salongen på 20-års jubilerande Skånes dansteater.
Att en konstnärlig upplevelse kan vara livsavgörande – det är väl en av anledningarna till att vi är många yrkesverksamma som ägnar våra egna liv åt att verka inom scen- och filmområdet. Att publiken kommer, att våra verk behövs för att gestalta ”hur det är att vara människa” är ganska självklart. Lika självklart är det inte att de politiska beslutsfattarna ger oss de verktyg som behövs för att kunna utveckla och skapa goda förutsättningar för fortsatt verksamhet.
När kulturminister Alice Bah Kuhnke i september presenterade sin kulturbudget fanns det för vårt område få glädjeämnen. För den fria scenkonsten är läget mycket allvarligt. Anslagen står återigen helt stilla, vilket i praktiken innebär en nedskärning. Under 2014 tog Danscentrum, Teatercentrum och Teaterförbundet gemensamt fram ett ”Upprop för den fria scenkonsten”. Vi arrangerade fyra regionala seminarier över landet. Samtal med lokala och regionala politiker – tillsammans med yrkesverksamma för att beskriva vår verklighet och informera om vad som krävs för att kunna överleva. Teaterförbundet har nu bjudit in Dans- och Teatercentrum för fortsatt påverkansarbete för den fria scenkonsten. Ett samarbete som jag ser fram emot!
Vad gäller institutionerna så är läget inte särskilt mycket bättre. Regeringen går i den gamla regeringens fotspår och föreslår en begränsad uppräkning av de statliga anslagen som inte motsvarar den faktiska kostnadsutvecklingen. För stads- och länsteatrar innebär det att ansvaret för att upprätthålla verksamheten övervältras på de regionala och lokala huvudmännen.
För att stämma av hur det ser ut på våra olika institutionsteatrar ordnar Teaterförbundet en lokalavdelningskonferens i november. Det blir en start för arbetet med kommande avtalsförhandlingar men också ett tillfälle att tillsammans diskutera strategier för politisk påverkan.
Under hösten har vi arrangerat ett möte för våra regionråd, som finns i Skåne, Västra Götaland och Stockholm och som arbetar med vår regionala verksamhet. I oktober kommer förbundets 14 yrkesavdelningar att mötas. Här ska vi bland annat informera om och diskutera det viktiga normkreativa arbete som Teaterförbundet bedriver.

NÄR DET BLÅSER SNÅLT så är det extra viktigt att vi har en stark och bra kommunikation. Vi gör det bland annat genom våra olika konferenser under hösten för våra förtroendevalda. Och jag vill gärna fortsätta resa till alla våra medlemmar.
Att mötas är ett sätt att informera och inspirera varandra. Erfarenhetsutbyte kring både framgångar och svårigheter är till stor hjälp för att orka vidare i det fackliga arbetet.
Den heta filmhösten fortsätter. I en redan underfinansierad bransch visar budgeten att den utlovade förstärkningen egentligen innebär mindre pengar till filmproduktion. Detta föranledde Teaterförbundet att, helt unikt, delta i ett upprop tillsammans med producenter, distributörer och biografägare, starkt oroade över kommande filmfinansiering!
”Den här föreställningen kan komma att förändra ditt liv” sa rösten innan ridån gick upp för ”Flockwork” av koreografen Alexander Ekman. Rösten fortsätter ”troligtvis gör den det inte”. Publiken skrattar. Men jag fortsätter att tro och vara övertygad om att scenkonst och film verkligen kan förändra liv! Att scenkonst och filmupplevelser kan ge oss verktyg att hantera livet. Och det är jag otroligt stolt över allt det Teaterförbundets medlemmar gör!
ANNA CARLSON
ORDFÖRANDE