Kulturen behövs i Almedalen

Några dagar innan avfärd till politikerveckan i Almedalen blir jag uppringd av en journalist som frågar om kulturens plats har ökat i Almedalen, och jag svarar ja!

Teaterförbundet har deltagit i olika seminarier sedan 2006 och sedan dess har fler och fler organisationer som arbetar inom kulturen tillkommit. Förra året var det första gången för Kulturrådet och Svenska Filminstitutet, och även branschorganisationen Film & tv-producenterna arrangerar egna seminarier.
För det är ju det man gör: ordnar seminarier och lyfter olika frågeställningar till debatt med framför allt våra folkvalda politiker och företrädare för organisationer inom våra branscher.

”På spaning efter en internationell kulturpolitik” var rubriken på Teaterunionens seminarium tillsammans med Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Vi menar att det saknas perspektiv på internationellt scenkonstutbyte, och önskar både finansiering men också en samordning och tydlighet av myndigheter som hanterar detta. Och inte minst att underlätta för de enskilda kulturskaparna att röra sig över gränserna. Här gavs många bra exempel från vårt grannland Finland som deltog och inspirerade oss.

Film&tv-producenterna diskuterade filmen och tv som ”den nya tillväxtindustrin”. Tidigare vd för SFI, Bengt Toll, talade om sin utredning att fördubbla produktionen genom olika innovativa lösningar.
Anna Serner från Filminstitutet presenterade fem strategier ”på väg mot en jämställd filmproduktion”. Ofta talas om varför filmen inte kan vara jämställd och nu presenterads konkreta strategier som möjliggör en jämställd filmproduktion år 2015.

Trygghetsrådet TRS, där Teaterförbundet är part, hade tre spännande seminarier. TRS har redan tidigare vidgat sin verksamhet till att omfatta visstidsanställda/frilansare och nu presenterades att man också kan ge stöd till den som på grund av ohälsa förlorat sitt jobb. I ett annat seminarium talades om kompetensutveckling inom vårt område genom Kulturkraftsprojekten.

Jag lyssnade också på några tal av partiledarna och saknar som vanligt kulturen och de professionellt yrkesverksamma. Vår statsminister räknade under tjugo minuter upp olika yrkeskategorier som jobbar ”utanför 9-5”. Här fanns så klart sjukvårdspersonal och brandmän, taxichaufförer, bagare etcetera – men inte en enda verksam inom konstnärliga områden. Vi är många som jobbar kväll, helger och nätter med produktion av scen och film och jag menar bestämt att vi också är samhällsbyggare. Vi är en del av grunden i ett demokratiskt samhälle!

Vår kulturminister gav tyvärr inte heller några nya visioner för framtiden. Och som svar på frågan om varför kulturarbetare inte upplever att kulturen är prioriterad idag sa hon ”om man går omkring och lyser dåligt självförtroende blir man bemött så”. Samt uppmuntrade alla konstnärer att lösa problemet genom att själva bli politiskt aktiva.

Siffror presenterades också som visade att kulturarvet utgör en allt större andel av det statliga kulturstödet. Lite överraskande också för mig var att vi tiden för 1974 års kulturproposition så var stödet till kulturarvet endast 44 % av det stöd som gick till scenkonsten. Nu är rollerna ombytta. Idag är det statliga stödet till kulturarvet större än till scenkonsten, 123 % enligt de senast tillgängliga siffrorna. (Här blev ministern lite svarslös så vi får väl återkomma.)

Nätverket Kulturskaparna, där Teaterförbundet ingår, arrangerade ett mycket lyckat seminarium med namnet ”Behövs upphovsrätten i kulturpolitiken?”. Upphovsrätt och kulturpolitik kan ibland felaktigt uppfattas som motsatser, att upphovsrätten är ett hinder för kulturpolitiken, när det är tvärtom! En stark upphovsrätt skapar en tydlig kulturpolitik som i sin tur skapar bra arbetsvillkor för kulturskapare – och resultatet blir en bred mångfald för publiken!

Ett bra samtal med kulturpolitiker som debatterar med oss och kan bli mer aktiva i att driva dessa viktiga frågor.

I detta seminarium fanns utövare och upphovsmän från ord, bild, ton och scen/filmområdet, bland annat skådespelaren Simon Norrthon och musikern Janne Schaffer som oerhört bra beskrev det nödvändiga i en stark upphovsrätt! Läs gärna mera på www.kulturskaparna.com.

Ha en skön sommar
önskar
Anna Carlson
ordförande