Nu ska vi uppnå resultat mot trakasserier!

#metoo, #tystnadtagning, #visjungerut, #tystdansa, #metoobackstage fortsätter!
Uppropen pågår och vi är alla med om en enastående folkrörelse som vi inte sett maken till när det gäller att lyfta upp maktmissbruk, kränkningar och trakasserier i ljuset. Denna gång ska vi uppnå goda resultat, vittnesmålen ska inte vara förgäves.

Jag fick frågan av en fransk journalist vid läsningen av vittnesmål på Södra teatern i Stockholm varför jag trodde detta blivit så oerhört starkt just i Sverige. En tanke jag framförde var att sedan början av 2000-talet, de första 10 åren, var utvecklingen stor i Sverige när det gäller jämställdheten på scenen och i filmvärlden.

Vad är det vi visar på våra scener och filmer? Hur väljs repertoar? Ur vems perspektiv berättas historien? Hur motverkar vi stereotypa rollbesättningar? Ett flertal aktiviteter präglade jämställdhetsfrågorna. Våra teaterhögskolor genomförde ett treårigt projekt: Att gestalta kön. Regeringen tillsatte utredningen Plats på scen.

Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst genomförde två årslånga utbildningar för chefer i genus och jämställdhet. Inspirationsdagar i ämnet arrangerades tillsammans med filmregissörer och filmproducenter. Vi har alltså en stark grund att stå på när det gäller vad vi gestaltar för publiken.

Men vi missade vad som hände ”utanför”, när kameran inte rullar och vad som sker i kulissen. Och vi missade den maktutövning som många utsatts för när det gäller att få och/eller behålla ett jobb. I detta nummer av Scen & film berättas om de aktiviteter som nu är igångsatta med hög prioritet för att uppnå en långsiktig attitydförändring när det handlar om trakasserier och kränkningar, en nolltolerans.

Vi tillsätter en oberoende gransknings- och åtgärdskommission med uppgift att ”ta fram konkreta förslag på åtgärder för att förebygga, uppmärksamma och hantera alla former av trakasserier”. Ett bra underlag för kommissionens arbete är den enkät som gått ut till alla yrkesverksamma medlemmar och som jag hoppas ska ge en bra och tydlig bild av vår arbetsmiljö, inom scenkonsten och filmen.

Vi behöver på djupet analysera de bakomliggande faktorerna till den tystnadskultur som tyvärr präglat vår bransch alldeles för länge. Kommissionen ska slutrapportera i april 2018. Teaterförbundet för scen och film har inbjudit alla ordföranden i våra yrkes- och lokalavdelningar för information i dessa frågor. Det är viktigt att förtroendevalda på våra arbetsplatser vet hur de ska kunna stödja, hjälpa och vara aktiva när det gäller vidare hantering av olika fall.

Några positiva ord om svensk film i andra länder. 2017 har varit något av ett rekordår för film på olika festivaler världen över och inte minst har många filmer prisbelönats. I olika genrer kort-, dokumentär- och långfilm även för barn och unga, har svensk film rönt stor framgång både hos kritiker och publikmässigt, öppnat festivaler och vunnit stora priser.

Från 2018 kommer ett nytt stödsystem att sjösättas, inte allt på en gång men steg för steg. Den nya statliga filmpolitiken ska nu upp till bevis för att denna framgång för svensk film ska fortsätta. Det behövs en stark finansiering som garanterar goda arbetsvillkor för alla filmarbetare. Goda utvecklingsmöjligheter och säkra produktionsvillkor.

Vi har ett stort jobb framför oss för att uppnå en god arbetsmiljö, utan kränkningar och med möjligheter till kreativ utveckling inom våra konstformer. Teaterförbundet för scen och film prioriterar dessa frågor. Gott Nytt 2018!

ANNA CARLSON, Ordförande