Ny antologi: Konstnären och kulturnäringarna

Det finns en politisk intresseförskjutning vad gäller kulturen – från samhällsutveckling med kulturen som motor till ekonomisk tillväxt med hjälp av digital teknik och produktion.

Det skriver Ingrid Elam, ordförande för Konstnärsnämnden, i sin introduktion till antologin ”Konstnären och kulturnäringarna”. Skriften är framtagen som ett led i det uppdrag som Konstnärsnämnden fått, att skapa kunskap om konstnärens delaktighet i de kulturella och kreativa näringarna.

2009 presenterade regeringen en Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Syftet var dels att skapa förutsättningar för entreprenörer och företagare inom kulturella och kreativa näringar att utveckla sitt företagande, dels att utveckla samverkan mellan kultur och näringsliv.

I antologin tar forskare och konstnärer upp frågeställningar om konstnärens plats och roll i de kulturella näringarna och i samhället. De flesta har en rätt pessimistisk syn på konstnärens roll och möjligheter i de kulturella och kreativa näringarna.

Du kan ladda ner antologin på Konstnärsnämndens webbplats.

2011 gjorde KLYS en kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna som kan laddas ner från deras hemsida.