Ny broschyr om arvoden

KLYS har tagit fram en ny folder med minimirekommendationer för avtal och arvoden vid olika uppdrag, ”Att ta betalt”.

I broschyren ges råd om hur man som kulturskapare kan resonera i samtal om nya uppdrag och konkreta minimirekommendationer för avtal och arvoden.

Broschyren fokuserar främst på icke-konstnärliga framträdanden och medverkan i individuella uppdrag. Rekommendationerna gäller från den 1 januari 2019.

Ladda ner Att ta betalt – KLYS minimirekommendationer för avtal och arvoden.