Ny film om fackets historia

Union to Union, fackets biståndsorganisation har tagit fram en ”crash course” om Sveriges fackliga historia och hur den hör samman med globalt fackligt arbete idag.

Från vår egen historia vet vi att fackligt arbete är den mest effektiva vägen till ett bättre arbetsliv och minskad fattigdom. Vi vet att det funkar. Men vi vet också att i många länder tvingas fortfarande människor arbeta under oacceptabla förhållanden. Därför det är så viktigt att fackförbund över hela världen fortsätter att växa sig starka.

Vi i Teaterförbundet för scen och film är medlemmar i Union to Union, fackets biståndsorganisation, och tillsammans stöttar vi systerförbund i länder med utbredd fattigdom i arbetet för schysta arbeten, demokrati och rättvisa.

Här kan du se filmen: