Ny filmpolitik presenterad

Kulturminister Alice Bah Kuhnke och vice ordförande i Kulturutskottet Gunilla C Carlsson presenterar idag ett förslag till en ny filmpolitik på DN Debatt.

Teaterförbundet för scen och film är mycket positivt till att regeringen avvecklar filmavtalet och presenterar en ny statlig filmpolitik med tydliga mål. I förslaget formuleras en vision för svensk film:
”Svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa en sådan bredd och mångfald av berättelser att den angår alla. Svensk film ska vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela landet och attraktiv internationellt.”

– Vi ser positivt på att regeringen har lyssnat till behovet av att fler aktörer inom filmbranschen får inflytande över svensk film. Teaterförbundets medlemmar har hittills stått utanför det gamla filmavtalet. Vi vill också understryka vikten av att tillräckliga resurser tillförs för att kunna genomföra den nya visionen för filmpolitiken. Alla som tjänar pengar på film måste vara med och betala säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Här kan du läsa artikeln på DN Debatt av Alice Bah Kuhnke (MP) och Gunilla Carlsson (S).

Propositionen i sin helhet presenteras av regeringen inom kort.