Ny sida för frilansande egenföretagare

Teaterförbundet har samlat råd och tips för frilansande egenföretagare under en egen avdelning på hemsidan. Där kan man läsa om vad man bör tänka på när man startar och driver ett eget företag.

– En växande andel av Teaterförbundets medlemmar är egna företagare eller kombinatörer, det vill säga varvar egenföretagande med anställningar. Vi ser det som en prioriterad uppgift att utveckla stödet till dessa medlemsgrupper, säger Jaan Kolk, förbundsdirektör.

På sidan finns avsnitt om hur man skriver avtal och hur man kan resonera när man tar betalt, om moms på kulturområdet, om försäkringar och pensioner med mera.

Vid förbundets riksstämma i juni fattades ett beslut om att permanenta ett särskilt råd för egenföretagare. Under hösten planeras bland annat ett antal frukostseminarier och utbildningar riktat till egenföretagare.

Till sidan för Egenföretagare