Ny utbildning för artister och musiker

SAMI, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, lanserar en helt ny utbildning för artister och musiker. Syftet är att ge svenska artister och musiker mer kraft att påverka i musikbranschen och därmed öka möjligheterna till starkare rättigheter och större intäkter.

Artister och musiker med intresse för att engagera sig i framtida styrelsearbete både inom fackliga organisationer och inom SAMI, har möjlighet att ansöka om att delta i utbildningen som erbjuder plats för 30 deltagare.

Utbildningen arrangeras av SAMI i samarbete med huvudmännen Musikerförbundet, Svenska Yrkesmusikers förbund och Teaterförbundet, och kommer att återkomma årligen.

Läs mer på SAMI:s hemsida.