Nya avtal för SVT och UR

Teaterförbundet har tecknat nya kollektivavtal med SVT och UR, som gäller för medverkan av konstnärlig art vid produktion av tv.

Avtalet med UR är ettårigt och gäller 1 januari 2015 – 31 december 2015. Det innehåller en löneökning med 2,5 %.

Avtalet med SVT är tvåårigt och gäller 1 januari 2015 – 31 december 2016. Det innehåller en löneökning med 2,5 % per år. En nyhet är att SVT har åtagit sig att namnge castare i för- eller eftertexter i SVTs egenproduktioner. I övrigt är villkoren i princip oförändrade för båda avtalen.

Det är första gången som UR och SVT tecknar separata avtal med Teaterförbundet då detta tidigare reglerades i ett gemensamt avtal.

Avtalet för radioproduktion är fortfarande gemensamt för SR och UR.

Här kan du ladda ner avtalen.