Nya handledningar för bemötandekod och intima scener

I avtalsrörelsen 2020 kom Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film överens om att alla arbetsgivare ska ha en bemötandekod, samt riktlinjer för intima scener.

Handledningarna har arbetats fram partsgemensamt, och finns nu att ladda ner här på webbplatsen. De ska användas som ett verktyg i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.

Bemötandekoden är ett centralt verktyg i arbetet för en inkluderande arbetsmiljö. En inkluderande arbetsmiljö är allas vilja och allas ansvar – såväl gott ledarskap som gott medarbetarskap är viktiga för att uppnå målet. Vi är varandras arbetsmiljö.

Exempel på intima scener kan vara scener med nakenhet, intimitet, sexuellt våld och simulerat sex. Riktlinjerna är ett centralt verktyg för att kunna arbeta med intima scener på ett professionellt och tryggt sätt som ger ett gott konstnärligt resultat utan risk för ohälsa hos de involverade.