Nya möjligheter att studera

Nu finns nya möjligheter för dig som är anställd och vill kompetensutveckla dig genom studier. Förutom ett nytt offentligt omställningsstudiestöd tillkommer ett kompletterade kollektivavtalat studiestöd för dig som privatanställd tjänsteman.

För Scen & Films medlemmar gäller detta för de som är anställda (tillsvidare eller visstid) på de scener som har avtal med Svensk Scenkonst, och därmed anslutna till TRS.

På filmområdet arbetar vi för en liknande lösning, men har ännu inte nått en överenskommelse med vår motpart kring det huvudavtal som är nödvändigt. Frågan är av hög prioritet för Scen & Film, och vi kommer arbeta vidare för att våra medlemmar på filmområdet ska kunna erhålla samma möjligheter till omställning och kompetensutveckling.

Bakgrund

Strax före midsommar 2022 skrev arbetsmarknadens parter PTK och Svenskt Näringsliv under ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Tillsammans med ny lagstiftning ger det dig som anställd nya möjligheter att kompetensutvecklas.

Ny typ av studiestöd
Genom lag och avtal har omställningsstudiestöd, en ny typ av studiestöd, skapats. Det innebär att du kan utbilda dig i upp till ett år, både på heltid och deltid, med betalning. Många kommer att kunna få upp till 80 procent av sin lön under studietiden.

Omställningsstudiestödet består av både bidrag och lån. För att söka det krävs att du är minst 27 år, har varit anställd och arbetat i minst 8 år, de senaste 14 åren. De senaste 24 månaderna ska du ha arbetat minst 12 av dem, i snitt 16 timmar per vecka.

CSN fattar beslut
Det är du själv som avgör vad du ska studera, men utbildningen ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN gör bedömningen med stöd av ett yttrande från den omställningsorganisation som din arbetsgivare är ansluten till.

Ansökan öppnar 1 oktober
Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan och då kan omställningsstudiestöd sökas för studier i Sverige som påbörjas under perioden 1 januari–30 juni 2023. I vissa fall går det att söka omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade.

Kompletterande kollektivavtalat studiestöd
Genom det nya huvudavtalet kan du få ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd, som ger ersättning över taket för det nya offentliga studiestödets bidragsdel. Du kan även få ett kortvarigt studiestöd om du vill studera kortare än en vecka. Du kan dessutom få ekonomisk ersättning som kompletterar a-kassan, om du skulle bli uppsagd.