Nya regler för a-kassan

Vid årsskiftet ändrades regler i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Det som gäller för att få ersättning från en a-kassa är bland annat:

  • Du ska ha varit medlem i a-kassan i minst tolv månader för att kunna få inkomstbaserad ersättning. I annat fall kan du få en grundersättning.
  • Den högsta nivån på dagpenning är 1200 kronor för de med inkomstbaserad ersättning, och 510 kronor för de med grundersättning.
  • Du ska ha arbetat minst 60 timmar per månad under minst 6 månader (under de senaste 12 månader),
    alternativt arbetat 420 timmar under 6 sammanhängande månader, men minst 40 timmar i varje månad.
  • Karensdagarna innan man får a-kassa är 2 dagar.

För företagare

  • Företagare kan lägga sitt företag vilande, och få ersättning från a-kassan. Det kan göras en gång vart tredje år.
    Innan pandemin var gränsen 5 år.
  • Under pandemin var marknadsföringsinsatser tillåtna även när företaget var vilande. Det är inte längre tillåtet.