Nystart för scenkonstpensionerna

Den segdragna frågan om pensionerna på institutionsteatrarna fick ingen lösning under den förra regeringen. Det är nu upp till den kommande regeringen att skapa förutsättningar för detta.

Teaterförbundet har länge arbetat för en modernare reglering som är anpassad både till förändringarna i det allmänna pensionssystemet och till utvecklingen av en frilansarbetsmarknad.

En förutsättning för detta är att de pengar som idag avsätts för pensioner inte används för andra ändamål. Pensioner är uppskjuten lön och en del av de anställdas anställningsvillkor. För de konstnärliga yrkesgrupper som idag har lägre pensionsåldrar så är institutionernas pensionskostnader en bidragande faktor till att löneläget är så lågt i förhållande till vad som gäller på andra delar av arbetsmarknaden för yrken med motsvarande utbildnings- och arbetskrav.

Svensk scenkonst lade strax före valet fram ett första avtalsbud. Teaterförbundet har i en första kommentar till detta pekat på det förvånande i att arbetsgivarbudet bygger på den nu avgångna regeringens snäva ekonomiska ramar, när Svensk Scenkonst själv tidigare sagt att dessa är otillräckliga. Det är också anmärkningsvärt att man vill lägga in frågan om ändrade anställningsformer för dansare som ett villkor för förhandlingarna.